Çavdarhisar Masaj İlke

salonu, karaciğer ve pankreas gibi organlardaki kistlere ve her iki böbreğin de birçok kistine neden olabilir. Çavdarhisar masaj Bu mutasyonlar, bu hastalıktan sorumlu 2 farklı gende gelişmiştir. Topluluktaki böbreklerde ortaya çıkan az sayıda iyi huylu kist oldukça yaygındır. Çavdarhisar masaj Böbreklerde çok sayıda kist olması durumunda, kronik böbrek yetmezliğine yol açabilecek otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı oluşumu düşünülmelidir. PKD1 ve PKD2, bu hastalıktan sorumlu iki gendir. Çavdarhisar masaj . PKD2 gen mutasyonlarında kist oluşumu ve böbrek yetmezliği ileri yaşlarda etkili iken, PKD1 genindeki mutasyonlar daha genç yaşlarda görülür. Kistlerin ortaya çıkmasıyla, böbrek fonksiyonunun hem sayısı hem de büyüklüğü, hastalığın ortaya çıkmasıyla artar. Hastalık ultrason muayenesi ile yapılır. Bu hastalık en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığıdır. Bu her 500-1000 doğumda görülür. Erkeklerde ve kadınlarda aynı oranda görülür. Ailedeki ailelerin herhangi birinde herhangi bir rahatsızlık varsa, çocukta görülme riski% 50’dir. Rahatsızlığın tedavisi kanama, ağrı, taş, enfeksiyon, hipertansiyon ve böbrek yetmezliğinin etkileriyle ilişkilidir. Hastalar önce ultrason ile taranmalıdır. Hipertansiyon etkisi varsa, tedavi edilmeli ve dengelenmelidir. Kistlerin yakın takibi önlenmelidir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda diyaliz tedavisi yapılmalıdır. Hastalar hemodiyaliz veya periton diyalizi geçirebilirler. Bununla birlikte, periton diyalizi, böbrek ve karaciğer kaynaklı kistleri olan hastalarda sorun olabilir. Hastalar için en uygun tedavi böbrek naklidir. Bu hastalarda böbrek nakli başarısı için, canlı donör akrabalarından nakillerde polikistik böbrek hastalığı olmadığından emin olmak gerekir. Nakilden önce kistleri olan böbreklerin alınması gerekir. İlerlemiş böbrek hastalığı olan hastaların böbrekleri veya ilerlemiş enfeksiyonu olan hastaların böbrekleri daha önce alınabilir. Bu hastalarda divertikül gelişimi daha fazla olduğu için, nakil işleminden önce tarama yapılmalıdır.